Schooluren

Dagindeling Groenestraat: 3de, 4de, 5de, 6de leerjaar

08u30: Belsignaal
08u35 – 10u15: 4 X 25’ lessen
10u15 – 10u30: 1 x 15’ pauze
10u30 – 11u45: 3 X 25’ lessen
11u45 – 13u00: middagpauze
13u00: Belsignaal
13u05 – 14u20: 3 X 25’ lessen
14u20 – 14u35: 1 X 15’ pauze
14u35 – 15u50: 3 X 25’ lessen


Dagindeling Kerkplein: kleuterafdeling, 1ste en 2de leerjaar

08u30: Belsignaal
08u35 – 10u15: 4 X 25’ lessen
10u15 – 10u30: 1 x 15’ pauze
10u30 – 11u45: 3 X 25’ lessen
11u45 – 13u00: middagpauze
13u00: Belsignaal
13u05 – 14u45: 4 X 25’ lessen
14u45 – 15u00: 1 X 15’ pauze
15u00 – 15u50: 2 X 25’ lessen

Op woensdag is het belsignaal om 08u55 en op vrijdag eindigen de lessen om 15u.25. Gedurende die dagindeling streeft de kleuterleidster of leerkracht de vakspecifieke en vakoverschrijdende doelen na, ook tijdens uitstappen, verplaatsingen ( verkeer,…) ... . Zo komen we aan een prestatieregeling van 28 lestijden op weekbasis.

De school is ’s morgens open vanaf 8u.00 en ’s middags vanaf 12u.45. Wie vroeger aankomt op school of later vertrekt, moet zich melden bij de georganiseerde opvang. De voor- en naschoolse opvangservice bevindt zich op de afdeling Kerkplein en staat open 's morgens van 7u.00 tot 8u.00 en 's avonds van 16u.00 tot 18u.00 en op woensdagmiddag tot 13u.00.

Ook tijdens de middagpauze is georganiseerde opvang voorzien. Leerlingen kunnen een warme maaltijd of picknick op school gebruiken. Voor die service wordt een billijke vergoeding aangerekend. Het gemeentebestuur engageert zich om de voor- en naschoolse opvang en het middagtoezicht gedeeltelijk financieel te ondersteunen.

Tijdens de lessen worden de leerlingen geacht in de klassen te zijn; buiten de lessen verblijven de leerlingen op de speelplaats van de school (eventueel zaal). Voor de schoolverzekering moet de kortste of veiligste weg van en naar school genomen worden.