Schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak omtrent het beleid van de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. De werking van deze raad is bij decreet vastgelegd. Elk vanuit hun eigen invalshoek komen de geledingen samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen. Op niveau van de scholengemeenschap is daarvoor een medezeggingsschapscollege opgericht.

Leden van de schoolraad

  • Voorzitter: Lambert Peter, Lokale gemeenschap
  • Secretaris: Vicky Sevenhant, ouder
  • De directeur : Vandaele Xavier, adviserend
  • Personeel: De Vos Nancy, Houthoofd Linda, Vansteelant Kirsten, 
  • Ouders: De Smidt Bart, Kerckaert Maarten
  • Lokale gemeenschap: Kathleen Lescouhier, Yvan Caestecker

De schoolraad is bereikbaar per e-mail bereikbaar op volgend adres: